On both Norwegian and English 

First Norwegian then English  

SPONSORSHIP PRICE/SPONSORSKAP PRIS

1 YR- FULL
2 YR- FULL
3 YR- FULL
 
4 YR- 1 SPOT LEFT
 5 YR- 1 SPOT LEFT
 6 YR- 5 SPOTS LEFT
 7 YR- 1 SPOT LEFT
 
10 YR- 2 SPOTS LEFT       

For hver 3, 5 og 10 personer du henviser til meg, tjener du penger.
Og som sagt, når du er sponset, er det det

 •Gratis banner
 •Gratis logo
 •Gratis valper banner gruppe / singel da de er 7 uker
 •Gratis sølvkort til nye eiere.
 •Og få 50 % rabatt på nettsiden.

•Du vil da motta et gullkort med navn / Kennelnavn, og jeg har da rettigheter til å legge ut bildene dine på nettsiden.

•Angående avl har jeg alltid taushetsplikt frem til det er bekreftet og når du gir beskjed kan jeg legge ut bilde.

 •Sponsede personer er alltid førsteprioritet uavhengig av ferier, mine fridager osv.
For every 3, 5 and 10 people you refer to me, you earn money.

And as I said, when you are sponsored, it is

Free banner
Free logo
Free puppies banner group / single as they are 7 weeks
Free silver card for new owners.
And get a 50% discount on the website.

•You will then receive a gold card with the name / Kennel name, and I then have the rights to post your photos on the website.

•Regarding breeding, I always have a duty of confidentiality until it is confirmed and when you give notice I can post a picture.

•Sponsored people are always first priority regardless of holidays, my days off, etc.

NEW SPOTS COMING IN 2024