WEBSITE WORK

Når jeg lager en hjemmeside, så fikser jeg opp hjemmesiden fult ut, fyller ut alt du vil ha av helse, informasjon og sånt, jeg designer det, fikser bannere og selvfølgelig oppfølgning så lenge du vil.
Ønske er da Dogweb link, bilder og ønske om design:)

When I create a website, I fix up the website, fill in everything you want of health, information and stuff, i design everything, fix banners and of course follow-up as long as you want :) I wish then to have full information about health, photos and wishes about design.